Ranking par 2020

Ranking par  dzieci na kucach obejmuje okres od początku stycznia do końca grudnia danego roku i prowadzony jest zgodnie z zasadami punktacji rankingowej zawartej w Regulaminie DiM 2020. Punkty są przyznawane parze za miejsca w finałach grup, GP ,MP, OOM, PP, ME indywidualnie, ME zespołowo oraz za przejazdy do 3.5 pkt w konkursach na styl oraz bezbłędne w pozostałych (szczegóły punktacji art. 17 tabela nr 3,4,5,6 Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody 2020).Regulamin

Grupa A0

Grupa A1

Grupa A2

Grupa C

Grupa D

Grupa E